CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ BTC DÀNH CHO KHÁCH THAM QUAN

*Đối với khách tham quan Trung Quốc không thể truy cập Google Forms, vui lòng liên hệ trực tiếp Wechat ID kimtydings để đăng ký.