Tham gia HAA Charity Run 2024

Giải chạy Thiện nguyện Hội Quảng Cáo Thành Phố Hồ Chí Minh – HAA Charity Run 2024
“Nói KHÔNG với Quảng cáo sai sự thật”

Thời gian: 06g00, 11/7/2024

Hình thức: Tổ chức thi đấu nội dung cự ly 5km

Quy mô: 1000 người

Địa điểm: Công viên Trung tâm Thành phố mới Bình Dương

Đăng ký tham gia: