Tham quan Ngày hội việc làm 2024

Ngày hội việc làm 2024

Thời gian: ngày 12/7/2024

Địa điểm: Hall A, Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo

Đăng ký tham quan: