Tham quan Luxury Brand Day 2024

Ngày mua sắm hàng hiệu khuyến mại 2024 – Luxury Brand Day 2024

Thời gian: Từ 11-13/7/2024

Địa điểm: Hall C, Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo

Đăng ký tham quan: