Tham quan Triển lãm VietAd 2024 – Bình Dương

Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần thứ 14 – VietAd 2024 – Bình Dương

Thời gian: Từ 11-13/7/2024

Địa điểm: Hall B, Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo

Đăng ký tham quan: