THAM GIA TRIỂN LÃM VIETNAM ENTERTAINMENT SHOW 2024

Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Giải trí Việt Nam 2024 – Vietnam Entertainment Show 2024

Thời gian: Từ 11-13/7/2024

Địa điểm: Hall A, Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo

Đăng ký tham gia:

BROCHURE

DOWNLOAD