Tham quan Vietnam Cultural Show 2024

Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 – Vietnam Cultural
Show 2024

Thời gian: Từ 11-13/7/2024

Địa điểm: Hall A, Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo

Đăng ký tham quan: