THAM DỰ LỄ KHAI MẠC

Lễ Khai mạc Vietnam AdFest – Binh Duong 2024

Thời gian: 13g00, ngày 11/7/2024

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương