Chiều ngày 15.3, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam, Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương tổ chức sự kiện công bố thông tin Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương.