Tp, Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Giải thưởng đặc biệt của

Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Ủy ban “GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2024” trân trọng thông báo, bên cạnh các giải thưởng đã được Hiệp hội Bao bì Việt Nam thông báo, năm 2024 sẽ có thêm 2 giải đặc biệt:

  • Giải thưởng của Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam dành trao tặng cho bao bì thùng carton sóng.

Yêu cầu quan trọng là bao bì làm từ giấy sản xuất trong nước và bao bì phải thân thiện với môi trường.

  • Giải thưởng của Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam dành trao tặng cho bao bì được thiết kế ấn tượng, có hiệu quả cao trong quảng cáo sản phẩm.

Doanh nghiệp có sản phẩm được trao giải thưởng sẽ nhận Giấy chứng nhận, Cúp, kèm theo hiện kim.

Ủy ban Giải thưởng sẽ thông báo đến Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Giám khảo sẽ tuyển chọn những sản phẩm dự thi đạt yêu cầu và kiến nghị với Chủ tịch hai hiệp hội. Quyền quyết định trao giải đặc biệt thuộc về Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.

Ủy ban Giải thưởng xin trân trọng thông báo./.

                                                                                                                            TM. ỦY BAN GIẢI THƯỞNG

                                                                                                                                         Chủ nhiệm

 

                                                                                                                                BÙI MẠNH TÂN (đã ký)

Xem thêm về Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024 tại: giaithuong.hhbb.vn